Vedtekter for organisasjonen Livets Harde Skole, stiftet 06.11.2013

1) Livets Harde Skole skal være en hjelp-til-selvhjelpsforening.
Vi skal også drive forebyggende virksomhet i forhold til yngre klienter ved hjelp av foredrag og andre tiltak som ansees hensiktsmessige.

2) Livets Harde Skole har som målsetning å arbeide for å hjelpe rusmisbrukere og andre vanskeligstilte ved å være til stede i rusmiljøene og se den enkeltes behov. Hovedmålsetningen er å få våre klienter inn på individuelle planer slik at de ikke er rettsløse i sin prosess for å forandre sitt liv. Mennesker med andre former for problemer kan også få hjelp ved behov.

3) Livets Harde Skole tar sikte på å bygge opp et kontaktnett av samarbeidspartnere som kan tilby frittstående behandlingsplasser til våre klienter etter endt avrusning, utenom de tradisjonelle tilbudene fra andre behandlingsinstanser.

4) Livets Harde Skole planlegger å finansiere sin virksomhet gjennom å knytte til seg sponsorer, gjennom verving av støttemedlemmer, gjennom midler fra Grasrotandelen, og gjennom salg av egenprodusert musikk.

5) Livets Harde Skole er kritisk til måten det offentlige ser på rusomsorgen på, men er likevel innstilt på å spille på lag med kommunens rusteam, NAV o.l, fordi ingen, og iallfall ikke de vi mener skal være i fokus, nemlig klientene, er tjent med stridigheter og rivalisering. Ved å søke samarbeid fremfor strid håper Livets Harde Skole å oppnå anerkjennelse for at våre tanker og ideer om rusomsorg også har en verdi.

6) Livets Harde Skole har planer om også på sikt å drive forskjellige tiltak, som formidling av dagjobber o.l, og andre ting som kan gi rusmisbrukere en meningsfull hverdag.


Ønsker du å støtte vår virksomhet, kan du gi oss Grasrotandelen din hos Norsk Tipping, registrere deg som støttemedlem og kjøpe vår musikk, eller du kan gi ditt bidrag på kontonr.12864913626. På forhånd takk for støtten!

Styreleder

Bilde av martinsen.jpg

Terje MartinsenE-post | Tlf.95553246

Terje er de vanskeligstiltes venn og hjelper, og grunnlegger og daglig leder av organisasjonen Livets Harde Skole! Siden han selv ble rusfri for snart 10 år siden, har Terje brukt all sin tid og energi på å hjelpe rusmisbrukere i Lillestrøm, og har garantert reddet mange liv gjennom sin fantastiske innsats.

Styremedlemmer

Bilde av nummis.jpg

Rune NummedalE-post | Tlf.92019443

Rune er Livets Harde Skoles IT-ansvarlige og webmaster og er ansvarlig for design,utvikling, programmering og databaseutvikling for nettsidene våre. Andre ting Rune har gjort er frivilligskedsmo.com , rundbrenner.com , vestvollen.net og tantemargit.fr .

Støttespillere

Bilde av user.png

John Anders NeergaardE-post | Tlf.40242242

John Anders Neergaard støtter opp om Livets Harde Skoles arbeid på alle måter.

Brukere

Livets Harde Skoles fadderordning er en unik nyvinning innen rusomsorgen, som tar sikte på å la privatpersoner eller bedrifter som ønsker å delta i ordningen, få muligheten til å etablere et personlig forhold til våre brukere og gi dem nye impulser utenfor rusmiljøet.
Faddere som ønsker å delta i Livets Harde Skoles fadderordning inngår en forpliktende avtale med Livets Harde Skole om å støtte èn av våre brukere i en periode på minimum 6 mnd. Fadderne gis stor grad av frihet i måten de velger å følge opp brukerne på.
Enten man velger å kun støtte “ fadderbarnet ” økonomisk, eller om man velger å ikke gi penger, men heller involvere seg personlig og bidra til å gi “ fadderbarnet ” opplevelser, erfaringer og impulser utenfor rusmiljøet, så er begge deler like verdifullt.
Bedrifter som velger å delta i Livets Harde Skoles fadderordning kan f.eks bidra ikke bare økonomisk, men også med å gi “ fadderbarnet ” et positivt aktivitetstilbud med sikte på å etterhvert la vedkommende få fast jobb, hvis dette ansees hensiktsmessig for begge parter.

Ved å klikke på en av brukerne nedenfor, kan du tegne en fadderavtale for vedkommende.
Livets Harde Skole vil ta kontakt med deg for å avtale vilkårene i fadderskapet når påmeldingen er mottatt.

Bilde av user.png

Gjeste SkribentE-post | Tlf.

Gjeste Skribent er en fellesidentitet for gjesteskribenter på livetshardeskole.no.

Vil du være fadder for Gjeste Skribent ?

© Livets Harde Skole 2013 - 2018
Design, utvikling, database & programmering: Rune Nummedal 2013 - 2018